Informacije u diabetesu i diabeticka retinopatija




Jedna od potencijalnih komplikacija dijabetisa je dijabeticka retinopatija, koja šteti krvne žile u mrežnici oka. Dijabeticka retinopatija utjece i na dijabeticare tipa 1 i tipa 2 dijabetisa.

Dijabeticke bolesti oka su:

- Dijabeticka retinopatija: Oštecenje krnih žila u mrežnici oka.

- Mrena na oku: Zamagljenost ocne lece

- Glaukom: Povecanje pritiska unutar oka koji vodi do oštecenja ocnog živca i gubitak vida.

Dijabeticka retinopatija je najcešce dijabeticka bolest oka te je glavni uzrok sljepoce kod osoba izmedu 20 i 74 godine starosti. Uzrokovana je promjenama u krvnim žilama ocne mrežnice. Kod nekih ljudi sa diabetickom retinopijom, žile mrežnice bivaju nadunute i može doci do isticanja tecnosti. Kod drugih ljudi, abnormalne krvne žile iskacu na površini mrežnice oka. Te promjene mogu rezultirati gubitkom vida ili sljepocom.

Napad dijabeticke retinopatije je uzrokovan dužinom nekontrolisanog dijabetisa, slabom kontrolom diabetisa, visokim krvnim tlakom, abnormalnošcu lipida, bolešcu bubreg ili navalom krvi na srce. Obicno u ranim fazama dijabeticke retinopatije nema simtoma. Cak i u razvijenijim slucajevima bolest može da ne pokaže nikakve simptome i u kasnijim fazama.

Dijabeticari imaju 25 puta više šansi da obole od sljepoce u odnosu na one koji nemaju diabetes. Iako se tocan uzrok retinopatije ne zna ona ne dolazi u izolaciju. Dijabeticka retinopatija je izazvana cjelokupnim zdravljem pojedinca, stoga radi informacija o diabetisu, kontrola diabetisa i rediviti pregledi oka za dijabeticare je kljuc sprecavanja sljepoce. Oni koji imaju tip 1 diabetis bi trebali imati godišnji pregled ociju 5 godina nakon dijabeticke dijagnoze. Oni koji imaju tip 3 diabetis bi trebali imati pregled ociju još u vrijeme dijabeticke dijagnoze a i godinu dana nakon nje i onda redovno jedanput godišnje.

Dnevna kontrola ukljucujuci pažnju na odgovarajucu prehranu, redovite vježbe, korištenje lijekova i nadzor nad nivoom glukoze u krvi je kljuc za dobro zdravlje. Komplikacije se mogu izbjeci tako što cete pitati svoga doktora koliko cesto vam je potrebna provjera hemoglobina A1c (HbA1c). HbA1c je mjera prosjecne glukoze u krvi u protekla 2 do 3 mjeseca, LDL kolasterola (manjeg od 1.00) i krvnog tlaka (manjeg od 130/80).

Nema komentara: